เครื่องพลาสเจอร์ไรส

รูปสินค้า(ชื่อสินค้า)

คุณภาพมั่นใจกับเครื่อง พลาสเจอร์ไรส์ เค เอฟ รักษาคุณภาพสินค้าได้นานกว่า

เครื่องพลาสเจอร์ไรซ์ของ เค เอฟ ใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ ใช้ในการถนอมอาหารที่มีความเป็นกรดสูง การออกแบบระบบท่อชนิดพิเศษของ เค เอฟ ทำให้มั่นใจในเทคโนโลยีและประสิทธิภาพของเครื่อง

เครื่องพลาสเจอร์ไรซ์ของ เค เอฟ ถูกออกแบบให้ใช้กับเครื่องบรรจุได้ทุกประเภท กล่องกระดาษ ขวดแก้วแบบบรรจุร้อน หรือขวด พี อี ที บรรจุเย็น

ใช้เครื่องพลาสเจอร์ไรส์ของเค เอฟ แล้วประสพความสำเร็จอะไรอะไรบ้าง

  • เชื่อได้ว่าปลอดเชื้ออย่างแน่นอน
  • สินค้าของคุณคุณภาพเยี่ยมยอด
  • สิ้นเปลืองพลังงานน้อย
  • ชิ้นเนื้อผลไม้และเส้นใยสามารถผ่านขบวนการผลิตได
  • เหมาะกับสินค้ามีความหนืดสูง